Aktuálne projekty     Zelená vieska

Domov  - to je istota.

Istota, že sa máme vždy kam vrátiť, istota, že v ňom nájdu svoje miesto naši najbližší, istota ochrany svojho súkromia, istota stabilného a bezpečného miesta pre naše aktivity, ale aj načerpanie nových síl.

Aby sa Váš budúci domov stal naozajstnou istotou, musí jeho budovanie spočívať na pevných pilieroch.

Prvým z nich je pozemok. Pozemok, ktorého kvalita a poloha zaručuje na jednej strane potrebné súkromie a bezpečnosť, na druhej strane dostupnosť a blízkosť infraštruktúry, ktorú potrebujete na praktický život.

Druhým z nich je cena, ktorú zaplatíte za zrealizovanie svojho sna. Reálna cena, ktorá zahŕňa všetky potrebné náklady a zároveň je vysoko konkurenčná.

Tretím je spoločnosť, ktorá projekt realizuje. Spoločnosť, ktorá má v tejto oblasti bohaté skúsenosti, za ktorou stoja reálne výsledky a referencie a o ktorú sa je možné oprieť.

Všetky tieto piliere tvoria pevný základ projektu Zelená vieska. Tým je splnený základný predpoklad na realizáciu Vášho sna – Vášho domova – Vašej istoty.

Rezidenčná štvrť Zelená vieska sa nachádza v katastri obce Uhorský Ves. Od Liptovského Mikuláša je vzdialená len 5 km. Leží v tichej časti pri Váhu, ktorého biotop ponúka nádherné miesta na prechádzky a krásne zákutia na rybačku. Zo Zelenej viesky je do Liptovského Jána len  3 km. Liptovský Ján ponúka bohaté vyžitie pre turistov, lyžiarov, cyklistov, milovníkov jaskýň, termálnych kúpalísk a tradičnej slovenskej kuchyne. Tento fakt spolu s blízkosťou najlukratívnejšieho lyžiarskeho centra na Slovensku – Jasnej – ponúka možnosť využiť rodinné domy postavené na Zelenej vieske aj na doplnkové podnikanie v oblasti celoročnej turistiky.

Mimoriadna záruka spokojnosti budúcich obyvateľov Zelenej viesky je daná predovšetkým:

  • Lukratívnou polohou
  • Konkurenčnou cenou
  • Zodpovedným realizátorom celého projektu
  • Blízkosťou kompletnej mestskej infraštruktúry Liptovského Mikuláša
  • Blízkosťou najznámejších centier cestovného ruchu
  • Uzatvorenou lokalitouZhodnotenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomery

Právoplatné územné rozhodnutie Zelená Vieska

Stanoviská dotknutých organizácií k vydaniu stav.povolenia IBV

Stavebné povolenie SO 02 Komunikácie-zatiaľ bez právoplatnosti

Právoplatné stavebné povolenie SO 02 Komunikácie

Stavebné povolenia -SO 04 vodovod, SO 05 kanlizácia, odvodnenie

Upovedomenie o podanom odvolani

Oznámenie o podanom odvolaní

Rozhodnutie Okresný úrad Žilina 

Rozhodnutie odbor opravných prostriedkov 

Právoplatnosť OU Liptovský Mikuláš